DDR4 là gì?

DDR4 là gì?

DDR4 (Double Data Rate 4) đã trở thành tiêu chuẩn trong PC với việc phát hành chipset Intel X99, bộ...

File SRT là gì?

File SRT là gì?

Bài viết này giải thích file SRT là gì, cách chỉnh sửa hoặc tạo file của riêng bạn, chương trình...