Thẻ: ram DDR4

DDR4 là gì?

DDR4 là gì?

DDR4 (Double Data Rate 4) đã trở thành tiêu chuẩn trong PC với việc phát hành chipset Intel X99, bộ ...