Thẻ: thông số kỹ thuật ram DDR4

DDR4 là gì?

DDR4 là gì?

DDR4 (Double Data Rate 4) đã trở thành tiêu chuẩn trong PC với việc phát hành chipset Intel X99, bộ ...